Verenigingsnieuws December 2018:
 

Afrekening 2018 en betaling contributie 2019

De leden van Noord Nederland worden verzocht om de verschuldigde bedragen voor keurings-, schets- en andere te betalen gelden voor 2018, nog vr 31 december over te maken op bovenvermeld bankrekeningnummer. De contributie voor het nieuwe jaar daarentegen graag overmaken na 1 januari 2019 op hetzelfde rekeningnummer. Dit om een zo nauwkeurig mogelijk financieel beeld van het lopende boekjaar te krijgen. De contributie voor 2019 is voor A-leden   47,50;  Voor  B- en D-leden   12,50 en voor C-leden 7,50.


Het bestuur.