Verenigingsnieuws Februari 2020:
 

Betaling contributie 2020

De leden van Noord Nederland worden verzocht om de contributie voor het nieuwe jaar over te maken op bankrekeningnummer NL62RABO 0305 2324 28 t.n.v. Dwerggeitenvereniging Noord Nederland te Oostwold.
De contributie voor 2020 is voor A-leden  E 47,50;  Voor  B- en D-leden  E 12,50 en voor C-leden E 7,50.

Dek-/Geboortebewijzen

Om de dieren te registreren kunt u de dek-/geboortebewijzen voor de nieuwe aanwas weer opsturen naar: D. Kattouw, Kanaaldijk 23, 9493 TE De Punt. Gelijktijdig dient u ook het verschuldigde bedrag à e  3,50 per dier over te maken op IBAN-nummer NL 62 RABO 0305 2324 28 t.n.v. Dwerggeitenvereniging Noord Nederland te Oostwold. Dit alles wel binnen 8 dagen na de geboorte!! Als de schetser bij u thuis komt om te schetsen, dan dient u hem e 2,50 (reiskostenvergoeding) te betalen. Wilt u dit niet vergeten.


Voorjaarsvergadering

Zaterdag 21 maart willen we weer onze voorjaarsvergadering gaan houden gecombineerd met een gezellige avond waar weer het nodige aan eten en drinken voor ons klaar zal staan. De locatie is weer net als vorig jaren café ‘Onder de Linden’, Brink 4 te Vries. We beginnen op 18.00 uur. Kosten zullen weer ongeveer e 15,- p.p. bedragen en wilt u zich van tevoren weer opgeven bij Sil Dekker of Dick Kattouw. GRAAG NIET WEER WACHTEN TOT HET LAATSTE MOMENT!!!

Er zijn dit jaar weer bestuursverkiezingen. Drie bestuursleden zijn aftredend en eentje stelt zich niet herkiesbaar. Nieuwe geschikte kandidaat-bestuursleden kunnen zich melden bij de voorzitter of secretaris tot voor aanvang van de vergadering.


Open Staldag

De Open Staldag voor dit jaar staat gepland voor zaterdag 4 april. Het is de bedoeling dat we langs gaan bij Henk Roelfsema, Jan Schutte, Johan van Ginkel, Dennis ten Hoff en Jan de Vries. Houd voor eventuele veranderingen ook onze website in de gaten.


Inzending Clubshow Buitenpost op 9 mei

Op 9 mei staat de eerste keuring voor 2020 gepland. We gaan dan weer naar manege ‘’Paula de Jong’’, Oost 7, 9285 XK te Buitenpost. De keuring begint om 10.00 uur. De keurmeesters deze dag zijn H. Ruisch en J. van Ginkel. Ingezonden kunnen worden:
Dieren die zijn geregistreerd en op naam van de eigenaar staan. Het inschrijfgeld bedraagt e3, - per dier. Tevens dient u e4, - te betalen voor de catalogus. Deze wordt in principe digitaal toegezonden, behalve aan die leden die dat hebben aangegeven. Op de keuring ontvangt u het papieren exemplaar.
Fok-/eigenaars-/afstammelinggroepen. Doorgang bij inzending van minimaal 3 groepen per klasse.
Opgaveformulieren en gezondheidsverklaringen kunt u downloaden vanaf onze website www.dgvnn.nl onder het kopje ‘Agenda’ en dan ‘Keuringsformulieren’.
Deze opgaveformulieren dient u op te sturen naar F. Trip, Noorderdiep 250, 9521 BK te Nieuw Buinen. Uw inschrijving dient uiterlijk woensdag 15 april bij hem binnen te zijn. Wilt u bij opgave het aantal opgegeven dieren op de buitenkant van de envelop vermelden. Dit om het juiste aantal opgegeven dieren te kunnen controleren. Niet vermelden van het aantal betekent ook geen reclamatie achteraf.
Het inschrijfgeld dient u op de keuringsdag voor de aanvang van de keuring contant te betalen. Deze show telt weer mee voor het clubkampioenschap van Noord Nederland voor 2020. De regels van de gezondheidsdienst, waaraan we moeten voldoen, vindt u in De Dwerggeit. Hebt u nog vragen over deze keuring dan kunt u bellen met het tentoonstellingsbestuur. J. Laning, 050-3015087 of F. Trip, tel. 0599-612793.


Gezocht: ringmeester(s)

Het bestuur is op zoek naar mensen die zo nu en dan eens als ringmeester aan de slag willen tijdens één van onze keuringen. Kom je regelmatig op één van onze keuringen en wil je wel een actievere rol hier in spelen dan mag je je aanmelden bij één van de bestuurleden om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Wat dat betreft staan alle opties open.


Bestuur

DGVNN