Verenigingsnieuws Oktober 2020:
 

Najaarsvergadering uitgesteld
Het bestuur heeft gemeend de najaarsvergadering die gepland staat voor vrijdag 6 november uit te moeten stellen. Dit zoals u zult begrijpen i.v.m. de aangescherpte regels rondom het coronavirus en een eventuele kans op de versoepeling ervan. Het bestuur is nog in beraad om te kijken of er een andere (digitale) invulling aan deze vergadering kan worden gegeven.

Afrekening 2020

De leden van Noord Nederland worden verzocht om eventuele nog verschuldigde bedragen voor keurings-, schets- en andere te betalen gelden voor 2020, graag vr 31 december over te maken op het onder het kopje 'Informatie' vermelde bankrekeningnummer.


Bestuur

DGVNN