Verenigingsnieuws November 2019:
 

Afrekening 2019 en betaling contributie 2020

De leden van Noord Nederland worden verzocht om de verschuldigde bedragen voor keurings-, schets- en andere te betalen gelden voor 2019, nog vr 31 december over te maken op bankrekeningnummer NL62RABO 0305 2324 28
t.n.v. Dwerggeitenvereniging Noord Nederland te Oostwold.

De contributie voor het nieuwe jaar daarentegen graag overmaken na 1 januari 2020 op hetzelfde rekeningnummer. Dit om een zo nauwkeurig mogelijk financieel beeld van het lopende boekjaar te krijgen. Voorlopig is de contributie voor 2020 nog voor A-leden  E 47,50;  Voor  B- en D-leden  E 12,50 en voor C-leden E 7,50.

Bestuur

DGVNN