Verenigingsnieuws November 2020:
 

Afrekening 2020

De leden van Noord Nederland worden verzocht om eventuele nog verschuldigde bedragen voor keurings-, schets- en andere te betalen gelden voor 2020, graag vr 31 december over te maken op het onder het kopje 'Informatie' vermelde bankrekeningnummer.


Bestuur

DGVNN