Verenigingsnieuws Maart 2019:
 

Betaling contributie 2019

Voor die leden de hun contributie nog niet hebben betaald hierbij het verzoek om het verschuldigde bedrag hiervoor over te maken op IBAN-nummer NL 62 RABO 0305 2324 28 t.n.v. Dwerggeitenvereniging Noord Nederland te Oostwold. De contributie voor 2019 is voor A-leden  E 47,50;  Voor  B- en D-leden  E 12,50 en voor C-leden E 7,50.

Dek-/Geboortebewijzen

Deze dient u op te sturen naar: D. Kattouw, Kanaaldijk 23, 9493 TE De Punt. Gelijktijdig dient u ook het verschuldigde bedrag à e  3,50 per dier over te maken op IBAN-nummer NL 62 RABO 0305 2324 28 t.n.v. Dwerggeitenvereniging Noord Nederland te Oostwold. Dit alles wel binnen 8 dagen na de geboorte!! Als de schetser bij u thuis komt om te schetsen, dan dient u hem e 2,50 (reiskostenvergoeding) te betalen. Wilt u dit niet vergeten.

Voorjaarsvergadering / Gezellige avond

Zaterdag 23 maart willen we weer onze voorjaarsvergadering gaan houden gecombineerd met een gezellige avond waar weer het nodige aan eten en drinken voor ons klaar zal staan. De locatie is weer net als vorig jaar café ‘Onder de Linden’, Brink 4 te Vries. We beginnen op 18.00 uur. Kosten zullen ongeveer e 17,50 p.p. bedragen en wilt u zich voor 16 maart opgeven bij Sil Dekker of Dick Kattouw. GRAAG NIET WEER OP HET LAATSTE MOMENT OPGEVEN!!!

Er zijn dit jaar weer bestuursverkiezingen. Twee bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar. Leden kunnen zich tegenkandidaat stellen door dit kenbaar te maken aan de secretaris, ondersteunt door een schrijven waarin dit staat en mede-ondertekent door 6 andere leden van de vereniging. Dit alles voor aanvang van de vergadering.

Open Staldag

De Open Staldag voor dit jaar staat gepland voor zaterdag 6 april. Het is de bedoeling dat we langs gaan bij D. Notebomer, F. &  M. Solle, S. van der Veen en B.E. Kuipers.  Houd voor eventuele veranderingen ook onze website in de gaten.

Inzending Clubshow Buitenpost

Op 11 mei staat de eerste keuring voor 2019 gepland. We gaan dan weer naar manege ‘’Paula de Jong’’, Oost 7, 9285 XK te Buitenpost. De keuring begint om 10.00 uur. De keurmeesters deze dag  zijn H.P. Ruisch en E. de Vos.

Ingezonden kunnen worden:

·       Dieren die zijn geregistreerd en op naam van de eigenaar staan. Het inschrijfgeld bedraagt e3, - per dier. Tevens dient u e4, - te betalen voor de catalogus. Deze wordt wordt in principe digitaal toegezonden, behalve aan die leden die dat hebben aangegeven. Op de keuring ontvangt u het papieren exemplaar.

·       Fok-/eigenaars-/afstammelinggroepen. Doorgang bij inzending van minimaal 3 groepen per klasse.

·       Opgaveformulieren en gezondheidsverklaringen kunt u downloaden vanaf onze website www.dgvnn.nl onder het kopje ‘Agenda’ en dan ‘Keuringsformulieren’.

Uw inschrijving dient uiterlijk woensdag 24 april bij hem binnen te zijn. Het inschrijfgeld dient u op de keuringsdag voor de aanvang van de keuring contant te betalen. Deze show telt weer mee voor het clubkampioenschap van Noord Nederland voor 2019. De regels van de gezondheidsdienst, waaraan we moeten voldoen, vindt u in De Dwerggeit. Heeft u nog vragen over deze keuring dan kunt u bellen met het tentoonstellingsbestuur. J. Laning, 050-3015087 of F. Trip, tel. 0599-612793.


Het bestuur..