Verenigingsnieuws Augustus 2019:
 

Nieuw lid

De familie Christiaanse uit Oudega (DFM) is lid geworden van onze vereniging. Welkom en hopelijk is het lidmaatschap een aanvulling op jullie hobby.

Inzending Open Show Stuifzand op 28 september

Onze laatste keuring wordt gehouden op zaterdag 28 september in manege ’De Buitenwijck’, Stuifzandseweg 59a, 7934 PN Stuifzand. De keuring begint om 10.00 uur. Keurmeesters deze keuring zijn Adriaan Groeneveld en Dimitri Meiresonne. Uw inschrijvingen dienen uiterlijk woensdag 4 september bij ons binnen te zijn.

Ingezonden kunnen worden:

·         Dieren die voldoen aan de eisen van de regelgeving rondom de Q-koortsentingen en waar de hierbij behorende vlaggen juist staan. (Zie ‘Reglementen’ op de Agenda van www.dgvnn.nl)

·         Dieren die zijn geregistreerd en op naam van de eigenaar staan. Het inschrijfgeld bedraagt €4, - per dier. Tevens dient u €4, - te betalen voor de catalogus. Deze wordt digitaal aan alle inzenders van deze keuring toegezonden en de papieren versie wordt uitgereikt voor aanvang van de keuring.

·         Fok-/eigenaars-/afstammelinggroepen. Doorgang bij inzending van minimaal 3 groepen per klasse.

·         Opgaveformulieren en gezondheidsverklaringen kunt u downloaden vanaf onze website www.dgvnn.nl onder het kopje ‘Agenda’ en dan ‘Keuringsformulieren’.

Deze opgaveformulieren dient u op te sturen naar F. Trip, Noorderdiep 250, 9521 BK te Nieuw Buinen. Wilt u bij opgave het aantal opgegeven dieren op de buitenkant van de envelop vermelden. Dit om het juiste aantal opgegeven dieren te kunnen controleren. Niet vermelden van het aantal is ook geen reclamatie achteraf.

Het inschrijfgeld dient u op de keuringsdag voor de aanvang van de keuring contant te betalen. Deze show telt weer mee voor het clubkampioenschap van Noord Nederland voor 2019. De regels van de gezondheidsdienst, waaraan we moeten voldoen, vindt u op onze website www.dgvnn.nl bij de agenda onder het kopje ‘Reglementen’. Heeft u nog vragen over deze keuring dan kunt u bellen met het tentoonstellingsbestuur. J. Laning, 050-3015087 of F. Trip, tel. 0599-612793.

Barbecue

Zaterdag 21 september a.s. is onze jaarlijkse barbecue bij familie de Vries in Musselkanaal. We beginnen om 18.00 uur en willen mensen die hier naar toe gaan zich voor 10 september even aanmelden bij Dick Kattouw of Sil Dekker. Dan weten we waar we op kunnen rekenen.

Najaarsvergadering

Vrijdag 8 november houden we weer onze najaarsvergadering. Middels deze aankondiging nodigt het bestuur haar leden dan ook uit om deze vergadering bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden in ‘’ Onder de Linde’’, Brink 4 te Vries en begint om 20.00 uur.

We hopen weer op een mooie opkomst om het jaar gezamenlijk af te sluiten. Aan het eind van de vergadering is er weer de bekendmaking van de clubkampioenen over 2019.

Bestuur

DGVNN