Contributie:
Ledenregistratie:

Het lidmaatschap van Dwerggeitenvereniging Noord Nederland is voor:

A-leden - E 47,50
B-leden - E 12,50 (Tweede volwassene uit één gezin)
C-leden - 7,50 (Gezins-/Jeugdleden tot 18 jaar)
D-leden - E 12,50 (Combinaties/samenwerkingsverbanden)

B-, C- en D-lidmaatschap is altijd in combinatie met A-lidmaatschap

Voor een lidmaatschap na 1 juli is er een aangepast tarief.

U wordt verzocht de contributie te betalen in het jaar waar het voor bedoeld is op:
Bankrekeningnummer NL62RABO 0305 2324 28
t.n.v. Dwerggeitenvereniging Noord Nederland te Oostwold
o.v.v. 'Lidmaatschap'.

Dierregistratie:

Aangekochte dieren:

Heeft u dieren gekocht en wilt u deze op uw naam laten zetten dat dient u dit door te geven aan de hoofdregistrateur van het NFD.

Hiervoor dient u de schets van het dier, voorzien van de handtekening van de huidige eigenaar en uw eigen naw-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats) op te sturen naar: K. van Nispen, Havendijk 10c, 4731 KX Oudenbosch

Tegelijkertijd dient u het bedrag hiervoor E 5,00 per dier over te maken naar:
Bankrekening: NL12RABO 0346 5271 98
t.n.v. Hoofdregistrateur NFD te Oudenbosch
o.v.v. 'Overschrijving dieren'

U krijgt de schetsen dan zo snel mogelijk weer teruggestuurd.

 

Geboren lammeren:

Zijn er lammeren bij u geboren en wilt u deze laten registreren dan dient u dit door te geven aan de hoofdregistrateur van Dwerggeitenvereniging Noord Nederland.

Dit doet u door binnen 8 dagen na de geboorte van de lammeren middels het compleet ingevulde en ondertekende dek/geboortebewijs op te sturen naar:
D. Kattouw, Kanaaldijk 23, 9493 TE De Punt

Tegelijkertijd dient u het bedrag voor de registratie E 3,50 per lammetje over te maken naar:
Bankrekeningnummer: NL62RABO 0305 2324 28
t.n.v. Dwerggeitenvereniging Noord Nederland te Oostwold
o.v.v. 'Schetsgeld lammeren'

De schetser van de vereniging zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om de dieren te komen schetsen.
Bij het bezoek van de schetser dient u hem hiervoor E 2,50 euro aan km-vergoeding te betalen.

 

Aanvragen stalnaam:

Wilt u een stalnaam aanvragen dan doet u dit bij de hoofdregistrateur van het NFD.

U dient schriftelijk de nieuwe stalnaam aan te vragen bij:
K. van Nispen, Havendijk 10c, 4731 KX Oudenbosch

Tegelijkertijd dient u het bedrag hiervoor E 11,50 over te maken naar:
Bankrekening: NL12RABO 0346 5271 98
t.n.v. Hoofdregistrateur NFD te Oudenbosch
o.v.v. 'Nieuwe stalnaam'

U krijgt dan zo snel mogelijk de oorkonde met de door u aangevraagde stalnaam.