Uitslag Open Show te Beilen, 27 september 2014

 

Boklammeren:    
1A Yvar v.d. Cronenburg J. de Vries, MUSSELKANAAL Kampioen boklammeren + Dagkampioen bokken
1B Cas v.h. Averheino H. Wiersma, NORG Reservekampioen boklammeren
     
Geitlammeren:    
1A Charlene v.d. Chevrettehoeve J. de Vries, MUSSELKANAAL Kampioen geitlammeren
1B Melissa v.d. Joymarhoeve F. Trip, NIEUW BUINEN  
1A Quinty fan it Būtenlān B.E. Kuipers, KOLLUMERZWAAG Reservekampioen geitlammeren
1B Graciėlla v.d. Corinahoeve J.J. Schutte, BELLINGWOLDE  
1A Ianka v.d. Brinkstukken J. Kromhout v.d. Meer, TYNAARLO  
1B Linda 26 v.d. Kuzemer Mevr. G.T. Wiersma-v.d. Veen, OOSTWOLD  
1A Femmy v.d. Pijpjes S.H. Dekker, DE KNIPE  
1B Elyssa v. Carpe Diem H. Wiersma, NORG  
1A Mae v.d. Aljahoeve A.J. Berends, VALTHERMOND  
1B Gerdi v.d. Corinahoeve J.J. Schutte, BELLINGWOLDE  
1A Crissy v.d. Chevrettehoeve J. de Vries, MUSSELKANAAL  
1B Janis 383 v.d. Kikkert J. Laning, ZUIDWOLDE  
1A Charlotte v.d. Chevrettehoeve J. de Vries, MUSSELKANAAL  
1B Ylonka v.d. Barbanessahoeve C. Plomp, OOSTZAAN  
     
Jeugdgeiten:    
1A Marcella v.d. Veenhorst K. v.d. Ploeg, HAULERWIJK  
1B Biesjoe v.d. Chevrettehoeve J. de Vries, MUSSELKANAAL  
1A Isa 5 v.d. Kuzemer Mevr. G.T. Wiersma-v.d. Veen, OOSTWOLD  
1B Femke v.d. Corinahoeve J.J. Schutte, BELLINGWOLDE  
1A Kysia v.d. Joymarhoeve F. Trip, NIEUW BUINEN Kampioen jeugdgeiten
1B Liana van Carpe Diem H. Wiersma, NORG Reservekampioen jeugdgeiten
1A Kenisha v.d. Joymarhoeve F. Trip, NIEUW BUINEN  
1B Xperia v.d. Barbanessahoeve C. Plomp, OOSTZAAN  
1A Floortje v.d. Corinahoeve J.J. Schutte, BELLINGWOLDE  
1B Janis 365 v.d. Kikkert J. Laning, ZUIDWOLDE  
     
Jongere geiten:    
1A Naomi v.d. Marpōlle S. v.d. Veen, JISTRUM Kampioen jongere geiten + Dagkampioen geiten
1B Qjellana v.d. Joymarhoeve F. Trip, NIEUW BUINEN Reservekampioen jongere geiten
1A Ghidanka v.d. Brinkstukken J. Kromhout v.d. Meer, TYNAARLO  
1B Lavita v.'t Hoornke H.J. Roelfsema, WEDDE  
     
Oudere geiten:    
1A Bertina v.d. Barbanessahoeve C. Plomp, OOSTZAAN Kampioen oudere geiten
1B Janis 294 v.d. Kikkert J. Laning, ZUIDWOLDE  
1A Ursela 333 v.h. Averheino KEUR S.H. Dekker, DE KNIPE Reservekampioen oudere geiten
1B Quincy v.d. Barbanessahoeve KEUR C. Plomp, OOSTZAAN  
     
Veterane geiten:    
1A Marina v.d. Aljahoeve A.J. Berends, VALTHERMOND Kampioen veterane geiten